You are currently viewing צ’ק ליסט לבחירת קלנועית

צ’ק ליסט לבחירת קלנועית

צ’ק ליסט לבחירת קלנועית המתאימה לכם

מה עליכם לבדוק כאשר אתם באים לרכוש קלנועית?

שאלו את עצמכם ונסו לענות על השאלות הבאות:

 • איפה אתם רוצים לנסוע בקלנועית? בכביש? במדרכה? במתחמים סגורים?
 • האם אתם צריכים להכניס את הקלנועית לרכב?
 • האם צריכים להכנס עם הקלנועית לתחבורה ציבורית?
 • האם יש לכם היכן לאחסן ולהטעין את הקלנועית?
 • האם יש לכם אפשרות לקבל קלנועית להתנסות?
 • מה התקציב שלך ?

בזמן ההתנסות בקלנועית שאלו ונסו לענות על השאלות הבאות:

 • האם אתה יושב בנוחות?
 • האם ניתן לשנות ולהתאים את הכידון והמושב בקלות כך שיהיה לך נוח?
 • האם אתה יכול לשלוט בקלות בתפעול הקלנועית?
 • האם יש לך מספיק מקום לרגליים?
 • האם הקלנועית מתאימה למשקל שלך?
 • האם קל לך לנהוג בקלנועית, לבצע סיבובים ולהתגבר על מכשולים בדרך?